fbpx

929 בגלבוע -ד"ר חזי כהן - סקירה של מלכות שלמה - מלכים א א-יא

שיתוף:

מאמר קודם

929 בגלבוע - עדי הולצמן - הזרעים לפילוג הממלכה - מלכים א ה-י

מאמר הבא

שיעורי 929 - מרד אבשלום - שמואל ב טו-טז
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה