fbpx Skip to main content

שנת
ב'

תוכנית המיועדת לבוגרות שנת מדרשת או שנת מכינה המאפשרת את המשך בניית הקומה הנוספת בלימוד, הזדמנות להעמיק, לחקור ולהגיע לתובנות חדשות.

התוכנית שנמשכת 7 חודשים, כוללת לימודי תורה ונ"ך, גמרא, חסידות, מחשבה, הלכה וסוגיות אקטואליות.

בנוסף, מתקיימות שיחות, סדנאות, עיוני תרבות ודעת ומפגשים עם נשות ואנשי תורה ורוח. התוכנית מאפשרת הרבה מרחב להשגת עצמאות בלימוד ובהתקדמות אישית. בתוכנית מלמדות ומלמדים אנשי הצוות של המדרשה, ולצידם ר"מית המלווה באופן אישי את תלמידות התוכנית.

השתתפות בתוכנית היא באמצעות הצטרפות לגרעין המדרשה.

מערכת שעות לדוגמא

בואי ללמוד איתנו תורה
בדרך שלך!

מתלבטת? בואי לשמוע פרטים
ביום הפתוח שלנו

    בואי ללמוד איתנו