fbpx

35 שנה של תורה, איך הכל התחיל?

לפני 35 שנה בלב עמק המעיינות, הוקמה המדרשה הראשונה לנשים בארץ - מדרשת עין הנצי"ב. מאז יומה הראשון, חרטה המדרשה על דגלה את ערך השילוב בין לימוד תורה מעמיק, מחויבות להלכה, העצמה נשית ופתיחות מחשבתית.

 

כל אלו באים  לידי ביטוי בבית מדרש חי ותוסס המכשיר כל שנה כ – 100 תלמידות, אשר רוכשות בו דרך של צמיחה רוחנית המשולבת בחיים של עשיה משמעותית. בהמשך חייהן לוקחות הבוגרות איתן את המטען אותו קיבלו בלימודיהן במדרשה, אשר בוודאי תורם רבות במעגלי החיים המשפחתיים, המקצועיים ועשייתן למען החברה והמדינה. 

 

בשנים האחרונות, אנו עדים לתופעה מרגשת במיוחד - דור שני של לומדות. מעשה אמהות, סימן לבנות.

 עם הפנים קדימה

המענה לשאלתם של חז"ל: "מה גדול - תלמוד או מעשה", נמצא בלב הלימוד בבית המדרש שלנו. אנו מכוונות לשילוב תלמוד ומעשה, אשר יביאו למעורבותן ותרומתן של נשים בעולם הרוח היהודי, במרקם החיים הקהילתי, ובעשיה חברתית.

המדרשה מחוייבת לטיפוח נשים צעירות בעלות השכלה תורנית רחבה, שתוכלנה לממש חזון זה. 

במהלך לימוד התורה במדרשה נחשפות הלומדות לדגשים ולאיזונים הנדרשים בין ביקורת לענווה, לבין חירות למחוייבות. אנו מאמינות שהצעידה בין קטבים אלו היא המפתח החשוב ביותר לגיבוש זהותה של כל לומדת תורה, ולשם המשך שגשוגה של היהדות בתקופה המודרנית וימי תקומתו של עם ישראל בארצו.  

img about
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה