fbpx Skip to main content

לימודים
אחרי שירות

ניתן להגיע אלינו לאחר השירות הלאומי או הצבאי ולהצטרף לקבוצה של בנות שלומדות יחד . תקופת הלימוד יכולה להיות בת שנה שלמה או עד לתחילת שנת הלימודים באוניברסיטה. אנו מציעים שלוש תקופות : אלול, זמן חורף, זמן קיץ. אפשר לשלב, או לבחור באחת מן התקופות.

תוכנית זו מיועדת לבוגרות שירות ומטרתה לאפשר זמן איכות של בניה רוחנית והעמקה בעולם הלימוד התורני, לפני הכניסה לעולם הלימודים והעבודה.

תנ"ך, מחשבת ישראל, הלכה, סוגיות אקטואליות, גמרא, מחשבת, חסידות. הלימוד נעשה בדגש על מענה לאתגרים העומדים בפני נשים צעירות לאחר שירות.

האם התוכנית קשורה או משולבת עם תוכניות אחרות במדרשה?

בחלקים מסויימים – כגון תפילות שבת, מרצים אורחים, שיעורים מיוחדים – משתתפות כל לומדות בית המדרש ביחד. שאר התוכנית מיועדת רק לבוגרות שירות, בהנחיית רמ"ית בוגרות.

מה כוללת תוכנית הלימודים?

  • גמרא בעיון, בקיאות בגמרא, סוגיות בהעמקה לתלמידות.
  • הלכה יומית, הלכה חברה וערכים – לימוד מעמיק בהלכה בהתייחסות לסוגיות מחיינו כיום.
  • שיעור במשנה ברורה.
  • שיעורים על פי נושאים: תורה ומדע, התמודדות עם שאלת הרע ועוד.
  • היכרות עם תורתם של הוגים מרכזיים: רמב"ם, ריה"ל, הרב קוק, רמח"ל, הרב סולובייצי'ק, ועוד.
  • קיימת אפשרות לבחירה במגמת מחשבת ישראל – ללימוד מעמיק של התחום.

בואי ללמוד איתנו תורה
בדרך שלך!

מתלבטת? בואי לשמוע פרטים
ביום הפתוח שלנו

    בואי ללמוד איתנו