fbpx Skip to main content

המרכז למנהיגות נשית

המרכז למנהיגות נשית מבית מדרשת עין הנצי"ב חרת על דגלו את המשימה לקדם שילוב נשים בהנהגה התורנית. למרכז שתי תוכניות:

אָהֳלֵךְ

חבורת מעשה לומדת,
 לנשים בעמדות הובלה יהודית בקהילה ומחוצה לה

תכנית אָהֳלֵךְ מיועדת לנשים פעילות במרחבי תרבות ורוח בתפקידים רשמיים ושאינם רשמיים, בקהילה ומחוצה לה, אשר מעוניינות להרחיב ולצמוח, להעשיר את עולמן ולקבל כלים נוספים לעשיה משמעותית במרחב, תוך יצירת קבוצת שוות משמעותית.

לקריאה נוספת

תְּהִילָּה – תכנית הסמכה ייחודית למורות הלכה

מדרשת עין הנצי"ב בשתוף ישיבת מהר"ת

תכנית תהילה הינה מסלול להכשרת מורות הלכה, לנשים בעלות רקע מעמיק בלימוד.

חבורת הלומדות מעמיקה בהלכה ממקורותיה ועד מסקנותיה המעשיות, תוך דגש על דיונים בסוגיות הלכה עכשוויות, בצד לימודי הכשרה להנהגה רוחנית–רבנית. משך התוכנית – ארבע שנים. בכל שבוע נפגשות הלומדות ליום לימוד משותף הכולל שיעור עיון, סדר בחברותות, שעור הלכה ומפגש לימודי בנושא ליווי רוחני-רבני. התלמידות תידרשנה לזמן לימוד עצמי נוסף, ויתקיימו ימי לימוד מרוכזים פעמיים בשנה.

לקריאה נוספת

בואי ללמוד איתנו תורה
בדרך שלך!

מתלבטת? בואי לשמוע פרטים
ביום הפתוח שלנו

    בואי ללמוד איתנו