fbpx

929 בגלבוע - ד"ר חזי כהן - דוד בת שבע ואוריה החתי - שמואל ב יא-יב

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - מרד אבשלום - שמואל ב טו-טז

מאמר הבא

שיעורי 929 - דוד מלך המזרח התיכון - שמואל ב ח-י
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה