fbpx

שיעורי 929 - תלונות ועונשים במדבר - במדבר יא-טו

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - המרגלים וקורח - במדבר יג-טז

מאמר הבא

שיעורי 929 - ספר במדבר כתגובה לספר ויקרא - במדבר א-ג
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה