fbpx

שיעורי 929 - שופט, מלך, כהן ונביא - דברים טז-יח

שיתוף:

מאמר קודם

929 בגלבוע - הרב בני לאו - דברים ל

מאמר הבא

שיעורי 929 - חטיבת המצוות בנאום משה - דברים יב
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה