fbpx

שיעורי 929 - ראובן גד וחצי שבט מנשה - במדבר לב

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - מבוא לספר דברים - דברים א

מאמר הבא

שיעורי 929 - מפקדים והכנות לכניסה לארץ - במדבר כו-כז
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה