fbpx

שיעורי 929 - פסל מיכה ופילגש בגבעה - שופטים יז-כא

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - פתיחה לשמואל א - שמואל א א

מאמר הבא

929 בגלבוע - ד"ר חזי כהן - שמשון הגיבור שופטים יג-טז
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה