fbpx

שיעורי 929 - עשרת הדברות בדברים ובשמות - דברים ה

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - חטיבת המצוות בנאום משה - דברים יב

מאמר הבא

שיעורי 929 - מבוא לספר דברים - דברים א
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה