fbpx

שיעורי 929 - ספר במדבר כתגובה לספר ויקרא - במדבר א-ג

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - תלונות ועונשים במדבר - במדבר יא-טו

מאמר הבא

שיעורי 929 - החלק השני של ספר ויקרא - ויקרא יט
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה