fbpx

שיעורי 929 - משימותיו של יהושע כמנהיג - יהושע א

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - הדגשת כיבוש יריחו והעי - יהושע ו-ח

מאמר הבא

929 בגלבוע - הרב בני לאו - דברים ל
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה