fbpx

שיעורי 929 - מרד אבשלום - שמואל ב טו-טז

שיתוף:

מאמר קודם

929 בגלבוע -ד"ר חזי כהן - סקירה של מלכות שלמה - מלכים א א-יא

מאמר הבא

929 בגלבוע - ד"ר חזי כהן - דוד בת שבע ואוריה החתי - שמואל ב יא-יב
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה