fbpx

שיעורי 929 - מפקדים והכנות לכניסה לארץ - במדבר כו-כז

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - ראובן גד וחצי שבט מנשה - במדבר לב

מאמר הבא

שיעורי 929 - חטאו של משה והחלפת ההנהגה - במדבר כ-כא
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה