fbpx

שיעורי 929 - מבוא לספר דברים - דברים א

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - עשרת הדברות בדברים ובשמות - דברים ה

מאמר הבא

שיעורי 929 - ראובן גד וחצי שבט מנשה - במדבר לב
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה