fbpx

שיעורי 929 - חטיבת המצוות בנאום משה - דברים יב

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - שופט, מלך, כהן ונביא - דברים טז-יח

מאמר הבא

שיעורי 929 - עשרת הדברות בדברים ובשמות - דברים ה
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה