fbpx

שיעורי 929 - חטאו של משה והחלפת ההנהגה - במדבר כ-כא

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - מפקדים והכנות לכניסה לארץ - במדבר כו-כז

מאמר הבא

שיעורי 929 - המרגלים וקורח - במדבר יג-טז
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה