fbpx

שיעורי 929 - המרגלים וקורח - במדבר יג-טז

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - חטאו של משה והחלפת ההנהגה - במדבר כ-כא

מאמר הבא

שיעורי 929 - תלונות ועונשים במדבר - במדבר יא-טו
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה