fbpx

שיעורי 929 - דוד מלך המזרח התיכון - שמואל ב ח-י

שיתוף:

מאמר קודם

929 בגלבוע - ד"ר חזי כהן - דוד בת שבע ואוריה החתי - שמואל ב יא-יב

מאמר הבא

שיעורי 929 - כינון המלכות בירושלים - שמואל ב ה-ז
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה