fbpx

על אבותינו ועלינו - מסכת אבות פרק ה משנה כא / הרב שמעון פיזם

שיתוף:

מאמר קודם

על אבותינו ועלינו - פתיחה לפרקי אבות / הרב יצחק בן דוד

מאמר הבא

על אבותינו ועלינו - מסכת אבות פרק א משנה ג / ליאה טרגין-זלר
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה