fbpx Skip to main content

הקשר בין הקמת המשכן ופרשת החודש / הרב שמעון פיזם

קרבים אנו לחודש ניסן, והשבת נכריז על ראש החדש שהוא ראש לחדשים. גם פרשת השבוע וגם פרשת החודש שנקרא השבת למפטיר סובבות סביב התאריך של ראש חדש ניסן. בפרשת פקודי מצווה הקב"ה את משה (שמות מ,ב): 'בְּיוֹם הַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ תָּקִים אֶת מִשְׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד'

ובפרשת החדש מצווה הקב"ה את משה ואהרן (שמות  יב ,ב)  'הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה'. על פי מסורת חז"ל נאמר ציווי זה בראש חדש. האם נוכל למצוא קשר בין האירועים המתרחשים סביב אותו תאריך?

יום הולדת לבני אדם הוא זמן של חשבון נפש. ככל שאדם מתבגר יום הולדת אינו סתם סיבה למסיבה אלא זמן של מחשבה על מה שהספיק לעשות ועל מה שעומד עוד לפניו. ניתן לומר זאת גם על מוסד שיש בו רעיון ומטרה ובייחוד על המשכן. ביום השנה להקמת המשכן ראוי להעלות שאלות כמו מהו תפקיד המשכן? האם הוא מצליח למלא את תפקידו?  האם אנו בני האדם מבינים את משמעותו?

המאמץ להקמת המשכן היה גדול ודרש עיסוק בפרטים ובפרטי פרטים. עשיית הדברים בצורה המדויקת  וכפי שהתורה חוזרת ללא הפסק על הפסוק  'כאשר צווה ה' את משה',  אין ספק שבאה מתוך מוטיבציה גבוהה והבנת משמעות השראת שכינה בתוך בני ישראל.

בראשית הדרך התורה מסמנת את המטרה: 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', וכפי שאמרו חז"ל שהקב"ה התאווה לדירה בתחתונים. עם ישראל מתנהל במדבר כשבמרכזו עומד המשכן, והעם חונה סביב למשכן, כמו הלב המהווה את מרכז הגוף. ובסוף פרשת פקודי מיד עם הקמת המשכן מכסה הענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן, שכינה שורה במעונה.

עם הכניסה לארץ חל שינוי. לא רק המשכן שהפך למקדש קבע קדוש אלא הוא עומד בראש המקומות הקדושים הנמנים בפרק א' של מסכת כלים: 'ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות'. כשהמקדש מתרחק מבחינה גיאוגרפית יש גם ריחוק רוחני. קדושת ארץ ישראל אמורה להשלים וכן העלייה לרגל שלוש פעמים בשנה. אך כולנו יודעים כי בסופו של דבר 'מפני חטאינו גלינו מארצנו ואין אנו יכולים לעלות ולהראות בבית הגדול והקדוש מפני יד שנשתלחה במקדשך'.

כפי שכתבתי בתחילה גם לחודש בו יצאנו ממצרים יש להתייחס בכל שנה ושנה מתוך מחשבה. מה מטרתה של יציאת מצרים? האם זו רק יציאה מעבדות לחרות במובן של חופש והסרת עול, או כפי שמשה תובע מפרעה בשם השם 'שלח עמי ויעבדוני'?

בראשית החודש מודיע הקב"ה כי חודש זה מיועד לחידוש הקשר בין האומה לבין מלכה. בחודש שבו זוכרים את יציאת העם מתוך טומאת מצרים ותחילת עמידתו בזכות עצמו לשם אותה עבודה שנצטווינו. השנה עבורנו מתחילה עם עצם קיומנו ועם הקשר של עם ישראל עם הקב"ה ולכן 'ראשון הוא לכם לחודשי השנה'. לא בכדי יש המציעים לשנות את מניין השנים וחודשים ולמנות שנים מיציאת מצרים ולהתחיל מחודש ניסן.

אם כן אנו רואים כי תאריך הקמת המשכן הוא ביום בו מתחילה האומה למנות את חודשיה ובעצם למנות את עצם קיומה. גם המשכן או המקדש הם חלק מאותו קשר ואף מחזקים אותו ונותנים לו תוקף מעשי במציאות מעבר לידיעה ולתחושה הרוחנית. לכן נכתב "אלה פקודי המשכן משכן העדות"   עדות לקשר בין ישראל לקב"ה.

No Comments yet!

Your Email address will not be published.