fbpx

בין פרשה להפטרה - רחל קרן / בהעלתך

שיתוף:

מאמר קודם

פרשת בהעלותך - מצוות התרועה בחצוצרות ומצוות התפילה/ הרב יצחק בן דוד

מאמר הבא

פרשת נשא - נזיר וכהן גדול/ ד"ר חזי כהן
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה