fbpx

בין פרשה להפטרה - פרשת שלח לך / ד"ר חזי כהן

שיתוף:

מאמר קודם

פרשת המרגלים - 'האם' או 'איך'/ הרב שמואל סלוטקי

מאמר הבא

פרשת בהעלותך - מצוות התרועה בחצוצרות ומצוות התפילה/ הרב יצחק בן דוד
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה