fbpx

בין פרשה להפטרה - פרשת נשא / הרב יצחק בן דוד

שיתוף:

מאמר קודם

פרשת נשא - נזיר וכהן גדול/ ד"ר חזי כהן

מאמר הבא

פרשת במדבר - מדרש פשוט או פשט נדרש/ ד"ר חזי כהן
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה