fbpx

לימודים אחרי שירות

ניתן להגיע אלינו לאחר השירות הלאומי או הצבאי ולהצטרף לקבוצה של בנות שלומדות יחד . תקופת הלימוד יכולה להיות בת שנה שלמה או עד לתחילת שנת הלימודים באוניברסיטה. אנו מציעים שלוש תקופות : אלול, זמן חורף, זמן קיץ. אפשר לשלב, או לבחור באחת מן התקופות.

תוכנית זו מיועדת לבוגרות שירות ומטרתה לאפשר זמן איכות של בניה רוחנית והעמקה בעולם הלימוד התורני, לפני הכניסה לעולם הלימודים והעבודה.

תנ"ך, מחשבת ישראל, הלכה, סוגיות אקטואליות, גמרא, מחשבת, חסידות. הלימוד נעשה בדגש על מענה לאתגרים העומדים בפני נשים צעירות לאחר שירות.

האם התוכנית קשורה או משולבת עם תוכניות אחרות במדרשה?

בחלקים מסויימים – כגון תפילות שבת, מרצים אורחים, שיעורים מיוחדים – משתתפות כל לומדות בית המדרש ביחד. שאר התוכנית מיועדת רק לבוגרות שירות, בהנחיית רמ"ית בוגרות.

מה כוללת תוכנית הלימודים?

דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה