fbpx

Our vision:

מדרשת עין הנצי”ב הולכת לפני המחנה כבר עשרות שנים. הערכים המנחים אותנו ומתווים את הדרך:

מדרשת עין הנצי״ב מחויבת לפעול ולתרום למען התחדשות יהודית, אישית וקהילתית, תוך עידוד למעורבות ותרומה של נשים לעולם הרוח היהודי ולמרקם החיים הקהילתי, על כל מרכיביו.

חתירה לדרכים חדשות בעולם התורה – אנו חותרים לסלול דרכים חדשות בעולם לימוד התורה בכלל, ובהקשר של שיעורי תורה לנשים בפרט.

טיפוח מצויינות לימודית – אנו מחויבים לטיפוח מצוינות לימודית לבנות, שמגמתה להכשיר שכבה של נשים צעירות משכילות, שיוכלו להשתלב ולתרום להיבטים השונים של חיי הרוח והחברה של מדינת ישראל והחברה הישראלית, במסגרת החברה הדתית ומחוצה לה.

מדרשת עין הנצ”יב היא חלוצת המדרשות ללימוד תורה לנשים בישראל ופועלת למעלה משלושים שנה בנוף הפסטורלי של עמק המעיינות לצד מעיין עין הנציב.

בראש המדרשה עומדת הר’ ד”ר אסתר פישר.

img about
Skip to content