fbpx

גיוס נשים לצבא - טור שפורסם במוסף שבת של מקור ראשון

טור שפורסם במוסף שבת של מקור ראשון, שבת פרשת משפטים תשע"ד | הרב יצחק בן דוד הוא ראש מדרשת עין הנצי"ב ודוקטורנט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן | "שירות נשים בצבא בא מתוך תחושת שליחות לכלל...
המשך קריאה

בת ציון ברג בסוכת שר הביטחון דבריה של בת ציון ברג באירוע בסוכת שר הביטחון - סוכות, תשע"ו

[embed]https://youtu.be/xonUx5RirOg[/embed] "הרוח תכריע, אך לא כשהיא לבדה; בלי אימון ובלי משמעת ובלי חטיבות מגויסות ובלי ציוד ותותחים והאווירונים- הרוח בלבד לא תעמוד לנו. אולם כל התותחים והאווירונים לא יועילו לנו אם לא תקום בנו רוח...
המשך קריאה

רבי עקיבא ורחל - סיפור אהבה?

המשך קריאה

דמותו של אברהם - בין מוסר לציות

דמותו של אברהם בין סדום לעקידה מבוא אחת התופעות המעניינות המאפיינות את הספרות המקראית, היא המקום שניתן במסגרת ספרות זו לעמידתו הביקורתית והשיפוטית של האדם לנוכח האל...
המשך קריאה

סודו של קודש הקודשים

קודש הקודשים נחשב למקום המקודש ביותר בעולמה של היהדות והתורה. המקום שבו הזמני נפגש עם הנצח. המקום שבו האדם עובד את אלוהיו וזוכה להתגלותו.   מהי משמעותו של מקום ייחודי זה?   האובייקט המרכזי המצוי במקום קטן מימדים זה הוא ארון העדות, הכפורת שעליו ושני הכרובים המסוככים בכנפיהם מלמעלה...
המשך קריאה
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה